Extraokulární Vidění

KURZ JE VHODNÝ PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ OD 7 - 21 LET

Chcete-li absolvovat kurz u mne v Teplicích, prosím uveďte to do poznámky v přihlášce.

Kurz rozvoje mysli dětí, který Vám změní život. Navede Vás na cestu, na které budou Vaše děti šťastné, úspěšné, spokojené a spolu s nimi i Vy.

Jedná se o ucelený systém, ve kterém provázíme děti procesem poznání svého vědomí a učíme je, jak se svým vědomím pracovat. Rodiče jsou nedílnou součástí celého procesu, a proto je kurz považován za unikátní rodinnou terapii.

Dejte dětem, co jste sami neměli. Pomozte jim poznat a vybudovat svou osobnost, odbourat strachy a problémy. Naučte je, jak poznat sebe, umět využít své silné stránky a pracovat s těmi slabšími.

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pro všechny děti a dospívající ve věku 7 - 21 let, které mají podporu obou rodičů a chtějí se rozvíjet. Nemusejí mít žádný handicap či problém. Zároveň je metoda vhodná pro děti, které se setkávají ve svém životě s problémy jako jsou strachy, plačtivost, šikana, noční můry. Problémy ve škole - učení, čtení, soustředění, určitý předmět, problémy v kolektivu, nízká sebedůvěra, hyperaktivita. Pro děti, které mají překážky zlepšit se ve sportu, problémy s autoritou, s jídlem - sladkosti, hodně jídla. 

Do kurzu mohou nastoupit pouze děti, které dosáhly věku 7 let (u chlapců doporučujeme věk 8 let). Pro mladší děti je kurz ještě náročný. Dítě musí být schopno vydržet hodinu aktivně spolupracovat s lektorem o samotě. Mělo by umět číst a psát minimálně na úrovni prvňáčka.

Jak vše probíhá

Program je sestaven z deseti na sebe navazujících individuálních lekcí, kdy je třeba dodržovat týdenní rozestupy. Každý týden máme jiné téma, které otevíráme a rodiče pak na něm spolu s dětmi pracují a spolu se tak rozvíjí a posouvají. Na každé lekci děláme s dětmi uvolňovací cvičení, vizualizace, práci s maskou a extraokulární vidění (EOV). To vše vede k benefitům, které se běžným "rozumovým" učením těžce získají.

Přínosy metody

Mezi nejčastější přínosy, které rodiče chválí je celkové uklidnění dítěte ve smyslu důvěry v sebe, v proces a život. To s sebou přináší zlepšení rodinných i přátelských vztahů dítěte, otevřené emoce, prožívání a schopnost komunikace o nich.

 

Přichází samostatnost a zodpovědnost a odchází strachy, noční můry a jiné problémy. Vzrůstá rychlost a schopnost se učit, a to nejen do školy, ale také zlepšení se ve sportu či v hraní na hudební nástroje.

 

Přečtěte si reference rodičů, jejichž děti prošly tímto kurzem.

Schopnost otevřít své extraokulární vidění se s narůstajícím věkem dětí snižuje a my ji nemůžeme zaručit. U dětí a dospívajících se však silně rozvíjí jejich intuice, sebedůvěra a schopnost se prosadit.

 

 

Domluvte si schůzku přes email, smsku nebo WhatsApp nebo Messenger:

dagmar.cervenkova@seznam.cz, nebo na telefonu: 775100410, Facebook: Dagmar Vackova Cervenkova

 

 

 

 

 

 

 

 

286141239_675527800213650_5246903636094951090_n.jpg
285612815_781289659547694_3794740179256418066_n.jpg
285571716_1189363671883967_7399026612243683923_n.jpg