OSOBNÍ ROZVOJ - KONZULTACE:

 • Patříš k lidem, co chtějí efektivně využít čas i při práci na sobě?

 

 • Jsi si vědom své cesty a chceš na svém rozvoji pracovat?

 

Mějte kouče a lektora v jednom hodinku jen pro sebe.

 

Nejrychlejší posun v osobním rozvoji prostřednictvím profesionálně vedeného dialogu se zpětnou vazbou, interakce a práce s egem.

Pracuji i s energetickými přenosy, již po jednou setkání lze vnímat lehkost.

Koučování aneb o co se jedná:

 

Koučink probíhá formou dialogu mezi

koučem a klientem.

Kouč je nezávislým partnerem, který klientovi

přináší:

 • potřebný nadhled;

 • schopnosti intervence;

 • zpětnou vazbu;

 • umění kladení inspirativních otázek;

 • podporu při nalezení a dosažení reálných cílů;

 • kompetence pro realizaci změn;

 • kompetence v poradenství;

 

Jde o odborně vedený rozhovor mezi koučem a koučovaným, jehož předmětem je společná práce kouče a klienta na úkolech, výzvách, problémech, inspiracích, změně a především na osobním rozvoji klienta.

 

Co a jak koučujeme:

 

Životní koučink

 

Životní koučink (Life Coaching) s prvky PCA, GESTALT a NLP, vyhledávají lidé, kteří chtějí kvalitně vytvářet svůj život v oblatech, jako je partnerství, práce, finance, děti, rodiče, vztahy, vlastní postoje

 

a chování, jednání a prožitky. V životním koučinku se zaměřujeme většinou na provázanost těchto životních oblastí, jelikož je nežijeme odděleně, ale navzájem se prolínají. Například koučujeme:

 • životní změna ano či ne

 • restart života

 • ztráta smyslu života a jeho nalezení

 • životní eskapády

 • vztahy s partnerem, rodiči a dětmi

 • jak ustát životní ztrátu

 • hledání štěstí a spokojenosti

 • krize středního věku

 • aktivace životní energie

 • vybalancování života

 

Kariérový koučink

 

Kariérový koučink (Career Coaching) je určen všem lidem, kteří chtějí mít vývoj své profesní dráhy pod kontrolou a cíleně vytvářet svůj kariérový život. Zaměřuje se na témata související s kariérou, například na aktivaci lidského potenciálu a předpokladů pro profesi, nebo pomůže vyřešit volbu z více možností vývoje kariéry nebo vás připraví na výběrové řízení, či vás provede změnou zaměstnání nebo změnou pozice. Koučujeme:

 • prevence vyhoření

 • realizace kariérních cílů a vizí

 • jsem nový v pozici manažera a chci uspět

 • rozvoj potenciálu

 • změna zaměstnání

 • příprava na výběrové řízení

 

Byznys koučink

 

Byznys koučink (Business Coaching) využívají různé typy firem, vědomé si přínosů externího kouče pro rozvoj svých manažerů a zaměstnanců. Koučujeme:

dosažení byznys cílů

 • dosažení cílů v projektech

 • zlpšení výkonu

 • prevence vyhoření

 • zapojení do týmu

 • rozvoj vztahů se zákazníky

 • rozvoj vztahů na pracovišti

Dále o koučování:

 

 • Koučování je moderní metoda rozvoje osobnosti, rozvoje lidského potenciálu s maximální účinností.

 • Jde o odborně vedený dialog, kouč používá cílené otázky a reflexe, jež podněcují koučovaného k intenzivnímu hledání vlastních efektivních postupů a řešení, inspirují a nabízí nové úhly pohledu.

 • Jde o analýzu reality, hledání možností, zvážení rizik a zisků, vybrání optimální cesty a vytvoření akčního plánu pro koučovaného.

 • Koučování je produktivnější a levnější řešení, než-li starosti s personální krizí a náklady na výcvik nováčků.

 • Externí kouč má na rozdíl od interního kouče či vedoucího výhodu v celkovém odstupu od problému a od osobních vztahů na pracovišti. Klienti hovoří otevřeně bez skrytých problémů, které by ovlivnily výsledek.

 • Kouč podněcuje k vlastním nápadům a řešením, zlepšuje klientovo sebepoznání, zvyšuje sebevědomí.

40168261_726580504359621_837792005548828
s klientem.jpg